01/07/2022 14:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về cái chết của người bạn Grudia
На смерть грузинского Друга

Tác giả: Evghenhi Evtushenko - Евгений Евтушенко

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 09/09/2011 13:55

 

Nguyên tác

Я друга потерял, а вы мне – о стране.
Я потерял друга, а вы мне – о народе.
На чёрта мне страна, где лишь цена в цене.
На чёрта мне народ, где рабство и в свободе.

Я друга потерял и потерялся сам.
Мы потерял то, что больше государства.
Нам нелегко теперь найтись по голосам.
То выстрел за углом, то вой ракет раздастся.

Я был немножко им, он был немножко мной.
Его не продал я, и он меня не продал.
Страна друг не всегда. Он был моей страной.
Народ – неверный друг. Он был моим народом.

Я –русcкий. Он –грузин. Кавказ теперь как морг.
Идёт людей с людьми бессмысленная битва
Если мёртв мой друг, народ мой тоже мёртв,
и если он убит – страна моя убита.

Не склеить нам страну что выпалfо из рук.
Но даже в груде тел, зарытых без надгробья,
друг никогда не мёртв. Он потому и друг.
И ставить крест нельзя на друге и народе.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi mất bạn mà anh nói với tôi về đất nước.
Tôi mất bạn mà anh nói với tôi về nhân dân.
Tôi cóc cần đất nước nơi chỉ có giá những gì có giá,
tôi cóc cần nhân dân sống nô lệ ngay trong cảnh tự do.

Tôi mất bạn và mất luôn bản thân tôi nữa.
Ta đã mất một thứ lớn hơn cả quốc gia.
Nay không dễ gặp nhau qua tiếng nói.
Khi thì đạn bay ở góc phố, khi thì tên lửa rền vang.

Tôi ít nhiều là anh ấy, anh ấy ít nhiều là tôi đấy.
Tôi không bán đứng anh ấy, anh ấy không bán đứng tôi.
Đất nước không phải là bạn mãi mãi. Anh ấy từng là đất nước tôi chứ.
Nhân dân là bạn không thuỷ chung. Anh ấy từng là nhân dân tôi.

Tôi – người Nga. Anh ấy - người Grudia. Vùng Kavkaz giờ như nhà xác.
Nơi con người, thật vô nghĩa, chiến đấu với con người.
Nếu bạn tôi chết, nhân dân tôi cũng chết.
Và nếu anh ấy bị giết – đất nước tôi cũng bị giết thôi.

Ta không thể hàn gắn lại đất nước đã tuột khỏi tay mất.
Nhưng ngay trong đống xác người được chôn cất không mộ bia,
bạn không bao giờ chết. Vì thế anh ấy mới là bạn.
Và ta không thể đặt cây thánh giá lên người bạn và nhân dân.
1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Evghenhi Evtushenko » Về cái chết của người bạn Grudia