06/06/2023 20:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ bạn

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/07/2021 14:24

 

Bước chân đã lạnh sương chiều xuống,
chợt nhớ thu nào bạn đến thăm.
Nửa be rượu cũ chưa kip uống,
câu chuyện đồng môn kể mấy lần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nhớ bạn