19/08/2022 12:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ

Tác giả: Tông Diễn thiền sư - 宗戭禪師

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2016 21:53

 

Nguyên tác

花開春方到,
葉落便知秋。
枝頭霜瑩玉,
萼上霜連珠。
清晨雲散產龍甲,
白日霞光祼象軀。
豹文雖見一,
鳳衆體全俱。
達摩西來傳何法,
蘆花涉海水浮浮。

Phiên âm

Hoa khai xuân phương đáo,
Diệp lạc tiện tri thu.
Chi đầu sương oánh ngọc,
Ngạc thượng sương liên châu.
Thanh thần vân tán sản long giáp,
Bạch nhật hà quang loã tượng khu.
Báo văn tuy kiến nhất,
Phượng chúng thể toàn câu.
Đạt Ma Tây lai truyền hà pháp,
Lô hoa thiệp hải thuỷ phù phù.

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Xuân về hoa nở khắp nơi,
Thu tàn theo lá vàng rơi khắp vườn.
Đầu cành óng ánh hạt sương,
Đài hoa tuyết phủ trông dường hạt châu.
Sớm mai mây trắng rồng chầu,
Ban ngày ráng toả đầu voi hiện hình.
Báo vằn tuy thấy một mình,
Bầy phượng toàn thể đồng tình toả mây.
Đạt Ma truyền pháp gì đây,
Cành lau qua biển nổi đầy mặt gương.
Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Diễn thiền sư » Kệ