06/07/2020 16:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cá đi theo nước mà thôi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 31/03/2016 16:44

 

Cá đi theo nước mà thôi
Xin đừng vội nặng ngàn lời cho nhau
Đời ai không ước sang giàu
Nhưng em thường vẫn ngọt ngào với anh
Mà anh như kẻ trong tranh
Không ừ không hử mong manh thế nào
Thôi thì dầu có kiếp sau
Chúng mình cũng chẳng gặp nhau đâu mà!
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Cá đi theo nước mà thôi