05/07/2022 14:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiết dương liễu kỳ 1
折楊柳其一

Tác giả: Đoàn Thành Thức - 段成式

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 05/06/2007 03:34

 

Nguyên tác

枝枝交影鎖長門,
嫩色曾沾雨露恩。
鳳輦不來春欲盡,
空留鶯語到黃昏。

Phiên âm

Chi chi giao ảnh toả Trường Môn,
Nộn sắc tằng triêm vũ lộ ân.
Phụng liễn bất lai xuân dục tận,
Không lưu oanh ngữ đáo hoàng hôn.

Dịch nghĩa

Những cành liễu (chỉ các cung nữ) phủ kín cung Trường Môn,
Lúc còn tươi trẻ từng được hưởng ơn mưa móc (ơn vua).
Xe phượng (xe chở vua) không đến, xuân sắc gần tàn phai,
Chiều đến, chỉ còn tiếng chim oanh trên không trung.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chằng chịt Trường Môn rợp bóng cây,
Nhuần ơn mưa móc vẻ thơ ngây.
Xe vua chẳng tới xuân hồ hết,
Oanh gọi hoàng hôn tiếng vọng đầy.
Có nơi chép bài này của Vương Trinh Bạch 王貞白.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thành Thức » Chiết dương liễu kỳ 1