01/04/2023 08:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhữ phần 1
汝墳 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 21:20

 

Nguyên tác

遵彼汝墳、
伐其條枚。
未見君子、
惄如調飢。

Phiên âm

Tuân bỉ Nhữ phần,
Phạt kỳ điều mai.
Vị kiến quân tử,
Nịch như chu cơ.

Dịch nghĩa

Thuận theo bờ đê sông Nhữ kia,
Em chặt nhánh và thân cây.
Khi chưa gặp thấy được chồng,
Thì lòng em xót xa như bị cơn đói nặng nề.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bờ đê sông Nhữ lần đi,
Cây, nhành em đẵn, quản gì nhọc công.
Khi em chưa gặp được chồng,
Như cơn đói nặng, tấm lòng xót xa.
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
- tuân: thuận theo.
- Nhữ: sông Nhữ từ núi Thiên Tức ở Nhữ châu chảy ra, ngang qua Thái châu, Dĩnh châu rồi chảy vào sông Hoài.
- phần: bờ đê to.
- điều: nhành cây.
- mai: thân cây.
- nịch: đói.
- chu: là nặng.

Những nước ở bên sông Nhữ, trước hơn hết cũng được sự giáo hoá của Văn vương, cho nên người vợ mừng chồng đi làm mà trở về. Nhân ghi lại lúc chồng chưa về thì lòng trông nhớ như thế mới thuật lại mà trần bày ra vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Nhữ phần 1