11/12/2022 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan Trì xuân nhạn kỳ 1
官池春雁其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/01/2010 02:16

 

Nguyên tác

自古稻粱多不足,
至今鸂鶒亂為群。
且休悵望看春水,
更恐歸飛隔暮雲。

Phiên âm

Tự cổ đạo lương đa bất túc,
Chí kim khê xích loạn vi quần.
Thả hưu trướng vọng khán xuân thuỷ,
Cánh khủng quy phi cách mộ vân.

Dịch nghĩa

Từ xưa gạo kê không đủ nhiều,
Tới giờ chim khê sắc mới tụ họp một bầy lau nhau.
Cứ cho nhìn ngóng chán chê nước xuân đi,
Rồi cũng sợ rằng bay về nơi có mây chiều.

Bản dịch của Phan Ngọc

Kê, gạo từ xưa thường chẳng đủ
Ngày nay vịt nước loạn thành bày
Nước xuân khoan vội nhìn mê mải
Nên sợ chiều về khó cách bay
(Năm 763)

Quan Trì nay là trấn Quan Trì, thuộc huyện Hứa Xương, tỉnh Hà Nam. Thời Tam Quốc, do ở đây đất phì nhiêu, nguồn nhiều, nước trong nên quan tướng của Tào Tháo thường cho ngựa tới đây uống, do đó có tên là Quan Trì (ao quan).
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quan Trì xuân nhạn kỳ 1