11/06/2023 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ từ bộ Vương viên ngoại “Tuyết hậu tảo triều tức sự”
和祠部王員外雪後早朝即事

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 28/12/2008 19:36

 

Nguyên tác

長安雪後似春歸,
積素凝華連曙暉。
色借玉珂迷曉騎,
光添銀燭晃朝衣。
西山落月臨天仗,
北闕晴雲捧禁闈。
聞道仙郎歌白雪,
由來此曲和人稀。

Phiên âm

Trường An tuyết hậu tự xuân quy,
Tích tố ngưng hoa liên thự huy.
Sắc tá ngọc kha mê hiểu kỵ,
Quang thiêm ngân chúc hoảng triều y.
Tây sơn lạc nguyệt lâm thiên trượng,
Bắc khuyết tình vân phủng cấm vi.
Văn đạo tiên lang ca bạch tuyết,
Do lai thử khúc hoà nhân hy.

Dịch nghĩa

Trường An sau khi tuyết rơi, phong cảnh như xuân về,
Liên tiếp nhiều buổi sáng tuyết trắng đọng đẹp sáng óng ánh.
Làm say mê các người cưỡi ngựa mang ngọc kha buổi sáng,
Lại thêm ánh sáng từ đuốc bạc làm triều phục sáng chói.
Trăng đã lặn núi tây, bước vào nơi chầu rực rỡ nghi trượng,
Trời tạnh ráo, mây bay trên bờ cấm thành phía bắc.
Nghe nói chàng tiên có bài ca tuyết trắng,
Vì sao bài này ít người dám hoạ?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tuyết tạnh như xuân tới buổi đầu
Nắng mai trong trắng đúc nên bầu
Long lanh vẻ ngọc loà chân ngựa
Rạng rỡ đèn ngân choáng áo chầu
Trăng xế non tây che kiếm kích
Mây tàn cửa bắc rợp cung lầu
Nghe bài Bạch Tuyết người tiên hát
Khúc ấy nào ai dám hoạ đâu
Vương viên ngoại thân thế không rõ.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Hoạ từ bộ Vương viên ngoại “Tuyết hậu tảo triều tức sự”