22/05/2024 09:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triệu Võ Đế
趙武帝

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi karizebato vào 02/08/2009 04:45

 

Nguyên tác

并吞甌骆豈能兵,
姻婭翻教事業成。
逐鹿曾聞方赤帝,
卻從片語更輸城。

Phiên âm

Tinh thôn Âu Lạc khởi năng binh
Nhân Á phiên giao sự nghiệp thành
Trục lộc tằng văn phương Xích đế[1]
Khước tùng phiến ngữ cánh thâu thành

Bản dịch của Tự Đức

Lấy xong Âu Lạc há nhờ binh
Mượn cớ thông gia sự nghiệp thành
Đuổi lộc từng nghe so Xích đế
Nửa lời mà dốc tấm lòng thành
dựa vào bản phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa miền Nam xuất bản năm 1970
[1] Hán Cao tổ, tức Lưu Bang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Triệu Võ Đế