13/04/2021 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập ức thi kỳ 1
十憶詩其一

Tác giả: Lý Nguyên Ưng - 李元膺

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2010 01:52

 

Nguyên tác

瘦損腰肢出洞房,
花枝拂地領巾長。
裙邊遮定雙鴛小,
只有金蓮步步香。

Phiên âm

Sấu tổn yêu chi xuất động phòng,
Hoa chi phất địa lãnh cân trường.
Quần biên già định song uyên tiểu,
Chỉ hữu kim liên bộ bộ hương.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ra khỏi động phòng dáng mảnh mai
Cành hoa lướt đất lụa buông dài
Bên quân đính chặt đôi uyên nhỏ
Hương thoảng sen vàng bước bước bay
Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Nguyên Ưng » Thập ức thi kỳ 1