30/11/2021 10:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uỷ lao tòng giả
慰勞從者

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2016 14:29

 

Nguyên tác

連日山行我僕痛,
舟程頃刻達皇都。
念渠跋涉誠勞苦,
安慰常情不可無。

Phiên âm

Liên nhật sơn hành ngã bộc thống,
Chu trình khoảnh khắc đạt hoàng đô.
Niệm cừ bạt thiệp thành lao khổ,
An uỷ thường tình bất khả vô.

Dịch nghĩa

Mấy ngày liền leo núi, ta và người hầu đều đau người
Theo đường thuyền, khoảnh khắc đã tới kinh đô
Nghĩ bọn chúng đi theo leo núi thật gian khổ
An ủi là lẽ thường tình, không thể không có

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Mấy ngày leo núi người đau
Theo thuyền nhàn nhã tới mau kinh thành
Núi leo gian khổ đã đành
Tuỳ tùng an ủi lòng thành chớ quên
Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Uỷ lao tòng giả