07/10/2022 02:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký hứng
寄興

Tác giả: Đới Phục Cổ - 戴復古

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 21/04/2013 14:11

 

Nguyên tác

黃金無足色,
白璧有微瑕。
求人不求備,
妾愿老君家。

Phiên âm

Hoàng kim vô túc sắc,
Bạch bích hữu vi hà.
Cầu nhân bất cầu bị,
Thiếp nguyện lão quân gia.

Dịch nghĩa

Vàng chẳng khi nào đủ mười,
Ngọc bích còn có vết nhỏ.
Cầu người không cầu thập toàn,
Thiếp xin ở nhà chàng đến già.

Bản dịch của Hà Như

Đủ mười, vàng chẳng thấy
Không vết, ngọc đâu tàng
Toàn vẹn, người chưa gặp
Già vui thiếp có chàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Phục Cổ » Ký hứng