07/12/2022 23:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bọn buôn bán khoan hồng (trích)
Les vendeurs d’indulgence (extrait)

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2018 14:39

 

Nguyên tác

Il n’y a pas de pierre plus précieuse
Que le désir de venger l’innocent

Il n’y a pas de ciel plus éclatant
Que le matin où les traîtres succombent

Il n’y a pas de salut sur la terre
Tant que l’on peut pardonner aux bourreaux.

Bản dịch của Tế Hanh

Không có ngọc nào quý hơn
Lòng mong muốn trả thù cho người vô tội

Không có trời nào sáng hơn
Buổi mai này bọn phản bội ngã gục

Không có lối thoát nào trên đời này
Khi người ta tha bọn gây ra tội ác
Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (thơ kháng chiến Pháp), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Bọn buôn bán khoan hồng (trích)