04/12/2021 16:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uyên Ương hồ trạo ca kỳ 1
鴛鴦湖棹歌其一

Tác giả: Chu Di Tôn - 朱彝尊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2019 00:05

 

Nguyên tác

小婦春風樓上眠,
與論家計最堪憐。
勸移百福坊南住,
多買千金圩上田。

Phiên âm

Tiểu phụ xuân phong lâu thượng miên,
Dữ luân gia kế tối kham liên.
Khuyến di Bách Phúc[1] phường nam trú,
Đa mãi Thiên Kim Vu[2] thượng điền.

Dịch nghĩa

Vợ trẻ ngủ trên lầu gió xuân thổi
Đem cuộc sống khó khăn ra bàn với chồng
Nên bỏ cuộc sống trên sông nước ở phường Bách Phúc này
Mà lên bờ mua ít ruộng ở Vu Thiên Kim

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Vợ trẻ trên lầu tỉnh giấc xuân
Cùng chồng bàn cuộc sống gian truân
Khuyên rời Bách Phúc về nam ở
Vu Thiên Kim tậu ruộng làm ăn
Uyên Ương hồ tức Nam Hồ ở Gia Hưng, Chiết Giang.

[1, 2] Bách Phúc phường và Thiên Kim Vu đều là tên đất giả thiết, tưởng tượng cày cấy ở đây, có thể có những ngày tháng tốt lành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Di Tôn » Uyên Ương hồ trạo ca kỳ 1