23/01/2021 18:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 062
山居百詠其六十二

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 08:28

 

Nguyên tác

山居唯置一禪床,
定裏心忘法亦忘。
臨濟德山施棒喝,
老僧不動見空王。

Phiên âm

Sơn cư duy trí nhất thiền sàng,
Định lý tâm vong pháp diệc vong.
Lâm Tế Đức Sơn thi bổng hát,
Lão tăng bất động kiến Không Vương.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi chỉ để một thiền giường,
Tâm pháp cả hai thảy chẳng nương,
Lâm Tế Đức Sơn còn đánh hét,
Lão tăng lẳng lặng thấy Không Vương.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 062