16/06/2021 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió đưa, đưa lướt chòm thông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2016 17:16

 

Gió đưa, đưa lướt chòm thông,
Gió bay, thông cỗi như lồng bóng ngân.
Suối trong leo lẻo trên ngàn,
Kìa con chim phượng soi làn suối trong.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió đưa, đưa lướt chòm thông