31/01/2023 11:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh Kha nhập Tần
荊軻入秦

Tác giả: Huỳnh Thúc Kháng - 黃叔沆

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 17:01

 

Nguyên tác

馬角當年恨未平,
蕭蕭易水作悲鳴。
俠腸貫日虹無色,
浩氣橫秋劍有聲。
拓落孤懷歌泣外,
尋常一諾死生輕。
可憐六國多才俊,
不及屠沽出薊城。

Phiên âm

Mã giác[1] đương niên hận vị bình,
Tiêu tiêu Dịch thuỷ[2] tác bi minh.
Hiệp trường quán nhật hồng vô sắc,
Hạo khí hoành thu kiếm hữu thanh.
Thác lạc cô hoài ca khấp ngoại,
Tầm thường nhất nặc tử sinh khinh.
Khả liên lục quốc đa tài tuấn,
Bất cập đồ cô xuất kế thành.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Cái oan sừng ngựa giận khôn tiêu,
Bến Dịch dòng sông rủ rỉ kêu.
Lòng nghĩa cảm trời vàng mống lợt,
Khí thu dâng đất lưỡi gươm reo.
Thân côi phó mặc hơi cười khóc,
Lời hứa âu đành gửi trước sau.
Hàng thịt thành Yên người được thế!
Nhân tài sáu nước hỏi đâu đâu?
Bài thơ này trích từ bài viết Việt Nam ta cũng có người hay thi của Huỳnh Thúc Kháng, đăng trên báo Tiếng dân (1931). Trích lời dẫn của bài thơ:
Nguyên năm 1908, bọn thân sĩ ở trong lao Quảng Nam cũng đông, một ngày chí tối ăn rồi ngồi không cũng buồn, mới rủ làm thi, đề ra là vịnh sử: Kinh Kha nhập Tần, mà hạn vận trường 長, thương 商, cương, đường, vương 王. Anh em làm chơi cũng đông, cùng nhau đọc miệng 口號 mà không viết giấy gì.
[...]

Lúc bấy giờ tôi có nói: Làm thi hạn vận cũng như trói tay mà bảo múa, mất cả tánh linh mà không thú vị gì, nên cũng cái đề trên, tôi có làm một bài phóng vận (dùng vận tuỳ ý mình):
[...]

Nguồn:
1. Báo Tiếng dân, Huế, số 402, ngày 18-7-1931
2. Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr. 19
Ở trên là bài dịch của chính tác giả in trên báo Tiếng dân (1931). Dưới đây là bản trong Thi tù tùng thoại (1939, 1951):
Nỗi oan sừng ngựa giận đương đeo,
Sông Dịch đưa người ngọn sóng trêu.
Khí hiệp suối trời vừng mống lợt,
Hơi thu giăng đất tiếng gươm reo.
Chí côi hẳn để vui buồn ngoại,
Lời hứa đành mang sống chết theo.
Sáu nước nhân tài đâu vắng ngắt?
Khéo nhương phường thịt tấm gương treo.
Nguồn:
1. Báo Tiếng dân, Huế, số 402, ngày 18-7-1931
2. Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr. 19
[1] Thái tử Đan nước Yên làm con tin ở Tần. Người Tần nói khi nào ngựa mọc sừng thì mới được về.
[2] Sông lúc khách tiễn đưa Kinh Kha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Thúc Kháng » Kinh Kha nhập Tần