27/10/2020 14:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giấy

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2010 07:57

 

Lâu không viết được, nhìn đâu cũng
Thấy trắng một mầu giấy trắng bong
Nhìn xuống hai tay càng thấy trắng
Mặt trắng... rồi ra có trắng lòng?
Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thơ gửi cho thơ, NXB Hội Nhà văn, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Giấy