23/01/2022 07:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ túc Triệu Châu kiều
夜宿趙州橋

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/04/2014 21:18

 

Nguyên tác

暫息征車意轉慵,
騎驢仙子杏難逢。
引人酣睡三杯酒,
促客登程幾午鐘。
感事昨霄增旅夢,
題詩沿路記川蹤。
大川西望還惆悵,
尚隔雲山數萬重。

Phiên âm

Tạm tức chinh xa ý chuyển dung,
Kỵ lư tiên tử hạnh nan phùng.
Dẫn nhân hàm thuỵ tam bôi tửu,
Xúc khách đăng trình kỷ ngọ chung.
Cảm sự tạc tiêu tăng lữ mộng,
Đề thi diên lộ ký xuyên tung.
Đại xuyên tây vọng hoàn trù trướng,
Thượng cách vân sơn sổ vạn trùng.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Uể oải hành nhân ý muốn dừng
Tìm mơ tiên tử phí công suông
Khách chìm trong giấc do hơi rượu
Người vội lên đường bởi tiếng chuông
Dạo trước chuyện đời thêm chuốc mộng
Đường dài thơ chép dấu thành sông
Trên sông quay ngắm trời tây ấy
Mây núi giăng giăng mấy vạn trùng
Cầu Triệu Châu là một cây cầu xưa ở Trung Quốc, bắc qua sông Hiệu, phía nam huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc, do Lý Xuân thực hiện theo kiểu vòm đá, có từ thế kỷ VI, tới nay vẫn còn. Ở đây không rõ tác giả ám chỉ cầu nào.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Dạ túc Triệu Châu kiều