20/09/2020 14:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bản kiểm điểm cá nhân

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 06:42

 

Có những lần đọc bài nhưng không comment
Có những lần comment nhưng không đọc bài
Có những lần đọc comment nhưng quên trả lời
Có những trả lời chung trong một comment

Có những lần ưa được comment
Có những lần tự nhân đôi nhân ba comment
Có những lần trêu nhau trong comment
Có những lần hờn ghen trong comment

Có những lần comment dăm ba câu thơ
Có những lần comment đôi ba dấu than
Có những lần hi hi he he hơ hơ!
Có những lần ke ke le le ka ka!

Có những lần gửi nhầm comment cho nhau
Có những lần họa thơ qua comment
Có những lần nặc danh chơi nhau qua comment
Có những lần… yêu nhau qua comment

Có một lần comment comment comment
Có những lần comment comment comment
Có nhiều lần comment comment comment
Có thật nhiều comment comment comment…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Bản kiểm điểm cá nhân