16/05/2021 07:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên Trường thí hậu hữu cảm
天長試後有感

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2008 10:50

 

Nguyên tác

萬里來觀國上賓,
科場誤作彀中人。
東風御苑花容動,
細雨乾坤柳色新。
雙鯉闊傳江上信,
扁舟囚繫客中身。
今朝最是愁腸處,
一別庭闈勝半春。

Phiên âm

Vạn lý lai quan quốc thượng tân,
Khoa trường ngộ tác cấu trung[1] nhân.
Đông phong ngự uyển hoa dung động,
Tế vũ càn khôn liễu sắc tân.
Song lý[2] khoát truyền giang thượng tín,
Biên chu tù hệ khách trung thân.
Kim triêu tối thị sầu trường xứ,
Nhất biệt đình vi thắng bán xuân.

Dịch nghĩa

Từ muôn dặm đến xem những thượng khách của nước nhà,
Đã lỡ là người ở “trong tầm bắn” của khoa trường.
Gió xuân trong vườn ngự, dáng hoa lay động,
Mưa nhỏ khắp bầu trời, xanh non nhành liễu.
Đôi cá chép thảnh thơi truyền tin tức trên sông,
Chiếc thuyền nhỏ còn giam hãm tấm thân nơi đất khách!
Sáng nay chính là lúc đau lòng nhất,
Từ khi xa cách đình vi đã quá nửa xuân rồi!

Bản dịch của Đào Phương Bình, Bùi Văn Nguyên

Tiến sĩ, người xem tự khắp nơi
Trong hàng khoa bảng vướng chân rồi
Gió xuân vườn ngự, hoa lay bóng
Mưa bụi bầu trời liễu sắc tươi
Cá chép trên sông đưa mảnh thiếp
Thuyền con đất khách buộc thân người
Sáng nay chính lúc đau lòng nhất
Cách biệt song thân mấy tháng trời
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Trong vòng cung, trong tầm bắn, trong cạm bẫy, lấy theo ý của Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) nói với những người mới đỗ tiến sĩ: “Tất cả anh hùng trong thiên hạ đều đã nằm trong tầm cung của ta”.
[2] Đôi cá chép, chỉ thuyền đưa thư, do một câu của nhạc phủ: “Có người khách từ xa đến chơi, Cho một đôi cá chép. Bảo trẻ ra mổ cá, Thì thấy trong bụng cá có bức thư”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Thiên Trường thí hậu hữu cảm