09/08/2020 02:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu trú Hàn Sơn phàm kỷ thu
久住寒山凡幾秋

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2008 04:02

 

Nguyên tác

久住寒山凡幾秋,
獨吟歌曲絕無懮。
饑餐一粒伽陀藥,
心地調和倚石頭。

Phiên âm

Cửu trú Hàn Sơn phàm kỷ thu,
Độc ngâm ca khúc tuyệt vô ưu.
Cơ san nhất lạp Già Đa dược,
Tâm địa điều hoà ỷ thạch đầu.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ở núi Hàn Sơn đã mấy thu
Chỉ ngâm thơ phú chẳng lo sầu
Dăm ba câu kệ là cơm cháo
Tâm địa bình yên đá gối đầu
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Cửu trú Hàn Sơn phàm kỷ thu