06/12/2022 07:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai đồng bạc
两块洋钱

Tác giả: Lý Quý - 李季

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2014 21:18

 

Nguyên tác

太阳落山红艳艳,
香香担水上井畔。
井里打水绳绳短,
香香弯腰气直喘。
黑呢子马褂缎子鞋,
洼洼里来了崔二爷。
一颗脑袋象个山药蛋,
两颗鼠眼笑成一条线。
张开嘴了见大黄牙,
顺手把香香捏了一把:
"你提不动我来帮你提,
绣花手磨坏怎个哩?"
"崔二爷你守规矩,
毛手毛脚干啥哩!"
"小娇娇你不要恼,
二爷早有心和你交。
"大米干饭羊腥汤,
主意早打在你身上。
"交了二爷多方便,
吃喝穿戴由你拣。"
香香又气又害羞,
担上水捅往回走。
崔二爷紧跟在后边,
腰里摸出来两块钱:
"二爷给你两块大白洋,
拿去扯两件花衣裳。"
香香的性子本来躁,
自幼就把有钱人恨透了。
一恨一家吃不饱,
打下的粮食交租了;
二恨王贵给他揽工,
没日没夜当牲畜。
脸儿红似石榴花:
"谁要你臭钱干什么!"
"死丫头你不要不识好,
惹闹了二爷你受不了!"
挨骂狗低头顺着墙根走,
崔二爷的醋瘾没有过够:
"井绳断了桶掉到井里头,
终久脱不过我的手。
"放着白面你吃铪铬,
看上王贵你看不上我!
"王贵年轻是个穷光蛋,
二爷我虽老有银钱。
"铜罗里筛面落面箱,
王贵的命儿在我手上。
"烟洞里卷烟房梁上灰,
我回去叫他小子受两天罪!"

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Mặt trời khuất núi hừng hừng
Hương Hương đi gánh ít thùng nước trong
Giếng quá sâu đài không xuống tới
Cúi khom người thở dốc từng hơi
Từ đâu bỗng thấy lão Thôi
Ngựa đen, giày đoạn, tới nơi vội vàng
Đôi mắt chuột cười càng híp ú
Cái đầu như một củ khoai lang
Nhe răng mốc thếch mốc vàng
Nắm Hương nó hỏi sỗ sàng lả lơi:
- "Em không tới ta thời giúp đỡ
Bàn tay thêu không sợ hỏng sao?"
- "Ông Thôi đứng đắn không nào
Chân tay lại muốn đụng vào ai kia?"
- "Cô em xinh chớ hề nóng nảy
Ông hai đây muốn lấy em về
Cơm thơm ăn với canh dê
Lòng ta thật muốn em về hưởng chung
Về nhà ta ăn sung mặc sướng
Tha hồ theo ý muốn của em"
Thẹn thùng, khí giận xông lên
Hương Hương cất gánh rảo liền bước đi
Lão Thôi vội chạy gần đến sát
Rồi rút hai đồng bạc trong lưng:
- "Ông cho số bạc hai đồng
Áo hoa vài bộ, em cầm mà may"
Tính Hương Hương thường hay nóng nảy
Vốn xưa nay ức mấy nhà giàu
Nhà mình ăn cháo ăn rau
Bao nhiêu thóc gạo nộp vào lúa tô
Ức Vương Quý làm cho chủ đất
Không khác chi con vật đêm ngày
Hương như hoa lựu đỏ gay:
- "Thứ tiền bẩn thỉu nhà bay ai cần"
- "Con kia phải liệu lấy thân!
Trêu ông, khổ sở có lần với ông"
Cúi đầu Hương gánh cho xong
Mặc cho con chó sủa rông sủa càn
Lão Thôi điên lộn ruột gan
Lồng lên doạ dẫm chẳng làm chi ai:
- "Đài đứt dây, đài rơi xuống nước
Đi đâu mày thoát được tay tao?
Ghét cơm mày sẽ ăn rau
Mày coi thằng Quý hơn tao thế à?
Nó còn trẻ cũng là thằng ở
Tao già đây nhưng có bạc vàng
Trên sàng, bột lọt xuống rương
Mạng thằng Vương Quý tao đương nắm mà
Khói lên, đen cột đen nhà
Về tao coi tội nó ba bốn ngày".
Nguồn: Vương Quý và Lý Hương Hương, Lý Quý, Ngành Văn nghệ Trung ương, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quý » Hai đồng bạc