21/05/2022 15:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh Hải Nam
經海南

Tác giả: Đặng Huy Trứ - 鄧輝著

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2020 09:12

 

Nguyên tác

一路飛檣到海南,
崖州山色淡於藍。
舟人放覽歡相告,
屈指開洋日為三。

Phiên âm

Nhất lộ phi tường đáo Hải Nam,
Nhai Châu sơn sắc đạm ư lam.
Chu nhân phóng lãm hoan tương cáo,
Khuất chỉ khai dương nhật vị tam.

Bản dịch của Bồ Giang

Hải Nam một mạch đến rồi đây
Sắc núi châu Nhai cảnh đẹp thay
Chú lái buông chèo lòng hớn hở
Bấm tay ra biển mới ba ngày
Nguồn: Đặng Huy Trứ - Con người và tác phẩm, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Trứ » Kinh Hải Nam