17/01/2022 15:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên thu định luận

Tác giả: Châu Sương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2019 19:27

 

(Hoàng hậu Dương Vân Nga)

Hoàng hậu ba vua thế mới tài
Nước Nam bà giỏi một không hai
Ngô Vương hết nghiệp duyên càng mới
Đinh đế tàn ngôi, phúc vẫn đầy
Xã tắc lâm nguy trao ấn kiếm
Triều đình chính biến gửi cân đai
Thiên thu định luận điều hay dở
Hoàng hậu ba vua thế mới tài
10-2010

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Sương » Thiên thu định luận