26/10/2021 15:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giã biệt núi
Прощание с горами

Tác giả: Vladimir Vysotsky - Владимир Высоцкий

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 13/12/2012 06:47

 

Nguyên tác

В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы - просто некуда деться! -
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах свое сердце.

Припев: Так оставьте ненужные споры -
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.

Кто захочет в беде оставаться один,
Кто захочет уйти, зову сердца не внемля?!
Но спускаемся мы с покоренных вершин, -
Что же делать - и боги спускались на землю.

Припев.

Сколько слов и надежд, сколько песен и тем
Горы будят у нас - и зовут нас остаться! -
Но спускаемся мы - кто на год, кто совсем, -
Потому что всегда мы должны возвращаться.

Припев: Так оставьте ненужные споры -
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых никто не бывал!

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Chúng ta trở về cùng đô thành náo nhiệt
Và những dòng xe cộ - trốn chúng, biết vào đâu!
Chúng ta rời những đỉnh cao đã chinh phục được
Để lại trái tim mình trong núi sâu

Điệp khúc: Vậy hãy bỏ những bàn luận phiếm
          Mọi sự cho mình, tôi đã chứng minh
          Tuyệt hơn núi chỉ thể là những đỉnh
          Núi ta còn chưa lên

Giữa tai hoạ ai muốn rồi đơn độc
Cưỡng tiếng gọi con tim, thực sự có ai đành?
Nhưng chúng ta vẫn rời những đỉnh cao đã chinh phục được
Biết làm sao - đến thần thánh kia rồi cũng phải xuống trần!

Điệp khúc.

Bao ngôn từ, hy vọng, bao ca khúc, chủ đề
Núi đánh thức trong ta và nài ta ở lại
Nhưng chúng ta vẫn hạ sơn - người chỉ trong một năm, người - mãi mãi
Dù sao chúng ta luôn luôn có nghĩa vụ trở về

Điệp khúc: Vậy hãy bỏ những bàn luận phiếm
          Mọi sự cho mình, tôi đã chứng minh
          Tuyệt hơn núi chỉ thể là những đỉnh
          Núi ta còn chưa lên
1966
Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimir Vysotsky » Giã biệt núi