09/12/2022 01:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phận gái bến nước mười hai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2020 14:33

 

Phận gái bến nước mười hai,
Gặp nơi trong đục may ai nấy nhờ.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Phận gái bến nước mười hai