28/01/2022 09:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ Vân lâu vãn diểu
五雲樓晚眺

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2020 06:01

 

Nguyên tác

天光人景兩平分,
壁樹牆花對夕曛。
佛寺依微籠岸雪,
王宮落漠隱山雲。
御溝流水垂楊瘦,
故壘幽巢宿鳥紛。
回首長安西上望,
濃山瑞氣正氤氳。

Phiên âm

Thiên quang nhân cảnh lưỡng bình phân,
Bích thụ tường hoa đối tịch huân.
Phật tự y vi lung ngạn tuyết,
Vương cung lạc mạc ẩn sơn vân.
Ngự câu[1] lưu thuỷ thuỳ dương sấu,
Cổ luỹ u sào túc điểu phân.
Hồi thủ Trường An[2] tây thượng vọng,
Nùng sơn[3] thuỵ khí chính nhân uân.

Dịch nghĩa

Sắc trời và cảnh người, đôi bên bằng nhau,
Cây vách, hoa tường đều giãi dưới bóng chiều.
Chùa Phật thấp thoáng, lồng trong tuyết bên bờ,
Cung vua lờ mờ, giấu mình trong mây núi.
Dáng liễu gầy rủ bên dòng ngự câu,
Chim đậu lao xao bên tổ kín luỹ cũ.
Ngoái đầu nhìn phía tây Trường An,
Khí lành núi Nùng đang xông lên ngùn ngụt.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Nửa cảnh trời quang, nửa cõi đời,
Cây tường hoa vách nắng chiều soi.
Mập mờ chùa Phật tuyết bờ phủ,
Lặng lẽ cung vua mây núi trôi.
Tổ kín luỹ xưa chim dễ nhận,
Nước xuôi dòng ngự liễu buông tươi.
Trường An ngoảnh lại miền tây ngắm,
Khí tốt non Nùng vẫn ngất trời.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 36
[1] Dòng nước chảy qua vườn để dạo chơi của nhà vua.
[2] Kinh đô nhà Hán, sau được dùng để chỉ kinh đô nói chung.
[3] Còn có tên là núi Long Đỗ. Lý Thái Tổ khi dời đô ra Thăng Long đã dựng chính điện trên đỉnh núi. Núi ở phía bắc trong thành Hà Nội cũ nay đã bị san phẳng. Hiện trong vườn Bách Thảo là núi Sưa bị gọi lầm là núi Nùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Ngũ Vân lâu vãn diểu