14/06/2021 13:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xách khoai ra đến làng Sằn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2020 10:34

 

Xách khoai ra đến làng Sằn[1],
Nhìn khoai, mấy chị cứ lăn ra cười:
- Khoai đâu to quá bình vôi?!
Thưa rằng: “Khoai của xóm Nhồi[2] mẹ cho.
Năm nay khoai được mùa to,
Sào gần bảy tạ ních kho, chật nhà.”
Xách khoai mỏi cánh... ái chà!
Nặng như đạn pháo, khoai ra chiến trường.
Bài ca dao này phản ánh thời kỳ đánh Mỹ ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Tên nôm của làng Săn Giả, thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh.
[2] Xóm thuộc thôn Cổ Loa, huyện Đông Anh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Xách khoai ra đến làng Sằn