03/10/2023 11:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Khổng Sào Phủ tạ bệnh quy du Giang Đông, kiêm trình Lý Bạch
送孔巢父謝病歸遊江東,兼呈李白

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 18:39

 

Nguyên tác

巢父掉頭不肯住,
東將入海隨煙霧。
詩卷長流天地間,
釣竿欲拂珊瑚樹。
深山大澤龍蛇遠,
春寒野陰風景暮。
蓬萊織女回雲車,
指點虛無引征路。
自是君身有仙骨,
世人那得知其故?
惜君只欲苦死留,
富貴何如草頭露?
蔡侯靜者意有餘,
清夜置酒臨前除。
罷琴惆悵月照席,
幾歲寄我空中書?
南尋禹穴見李白,
道甫問訊今何如?

Phiên âm

Sào Phủ trạo đầu bất khẳng trú
Ðông tương nhập hải tuỳ yên vụ
Thi quyển trường lưu thiên đại gian
Ðiếu can dục phất san hô thụ
Thâm sơn, đại trạch long xà viễn
Xuân hàn, dã âm phong cảnh mộ
Bồng Lai Chức Nữ hồi vân xa
Chỉ điểm hư vô thị chinh lộ
Tự thị quân thân hữu tiên cốt
Thế nhân na đắc tri kỳ cố!
Tích quân chỉ đục khổ tử lưu
Phú quý hà như? Thảo đầu lộ!
Thái hầu tĩnh giả ý hữu dư
Thanh dạ trí tửu lâm tiền từ
Bãi cầm trù trướng nguyệt chiếu tịch
Kỷ tuế ký ngã không trung thư?
Nam tầm Vũ Huyệt[1] kiến Lý Bạch
Ðạo Phủ vấn tấn kim hà như?

Dịch nghĩa

Bác Sào Phủ lắc đầu không chịu ở lại
Rắp sang đông, ra bể, theo làn khói mù
Tập thơ, còn để lại mãi trong trời đất
Muốn phất chiếc cần câu giữa những cây san hô
Loài rồng rắn thường ở những nơi núi sâu đầm lớn xa thẳm
Xuân lạnh lùng, đồng xẩm tối, phong cảnh chiều rồi
Nàng Chức Nữ cưỡi xe mây từ núi Bồng Lai đến
Chỉ rõ khoảng hư vô là nơi đi về
Trong người bác vốn có cốt tiên
Người đời biết sao được cái đó
Tiếc bác nên một hai cố chèo kéo lại
Giàu sang là cái gì? Hạt móc trên ngọn cỏ!
Thái Hầu người điềm tĩnh, lòng tốt có thừa
Ðêm thanh, đặt tiệc rượu ngay ở trước thềm
Dứt khúc đàn, bùi ngùi nhìn trăng soi trên bàn tiệc
Biết năm nào tin từ không trung gửi về cho ta?
Về nam, hãy tìm đến Vũ Huyệt gặp Lý Bạch
Nhờ nói giúp: Phủ tôi có lời thăm hỏi hiện giờ ra sao?

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Sào Phủ lắc đầu chẳng ở lại
Sắp vào biển đông theo ngút khói
Tập thơ để mãi giữa đất trời
Cần câu tìm cụm san hô tới
Núi sâu đầm lớn rồng rắn xa
Xuân lạnh đồng râm phong cảnh tối
Non bồng ả Chức quảy xe mây
Trỏ nẻo hư vô đường vời vợi
Vốn thật thân anh có cốt tiên
Người đời dễ biết đâu nguồn cội
Tiếc anh một hai muốn cầm anh
Giàu sang như móc đầu cỏ gội
Thái Hầu trầm lặng ý dồi dào
Trước hiên đặt rượu suốt đêm thâu
Buông đàn ủ dột, trăng soi tiệc
Bao giờ tin nhạn gửi cho nhau ?
Nam tìm Vũ Huyệt gặp Lý Bạch
Bảo Phủ hỏi thăm giờ ra sao ?
(Năm 747)

Khổng Sào Phủ là một người trong Trúc Khê lục dật, đi đông du, có ý muốn độn thế. Cho nên trong bài này, tác giả nói những việc thần tiên.

[1] Một cái hang, nơi cổ tích ở huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Lúc ấy Lý Bạch đang đi chơi ở Giang Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Khổng Sào Phủ tạ bệnh quy du Giang Đông, kiêm trình Lý Bạch