21/06/2024 18:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cốc cốc, lai lai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 00:11

 

Cốc cốc, lai lai!
Thịt gà xé hai,
Thầy mần miếng một.
Cơm mà sốt sốt,
Thầy mần tám lưng.
Con mắt trập trừng,
Thầy vơ cả đĩa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cốc cốc, lai lai