21/05/2022 07:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Núi Phượng Hoàng

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 06/05/2009 21:15

 

Chiều reo trên ngọn tùng xanh
Tưởng Nguyễn Trãi mái nhà tranh vẫn còn
Viết bài thơ gọi núi non
Bài thơ ấy vẫn xanh con Phượng Hoàng
Ta ngồi lưng núi mơ màng
Nghe như lá rụng suối mang hịch truyền

Ta ngồi hỏi cỏ xanh lên
Biết đâu chốn cũ là nền nhà thơ
Hình như trong dải lam mờ
Lách lau còn dựng ngọn cờ trẩy quân
Đồi đồi sim tím dưới chân
Hoa tung còn tưởng xa gần áo bay

Hét vào - ta hỏi rừng cây
Kể nghe chuyện cũ đau ngày Lệ Chi
Phượng Hoàng vỗ cánh bay đi
Nghiêng nghiêng vách núi xanh rì vọng âm

Chiếc thuyền neo một chữ Tâm
Trách chi thiên hạ - âm thầm nước xuôi

Lưng non nghe gió bồi hồi
Tiếng con chim nhỏ qua đồi lại kêu
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Núi Phượng Hoàng