11/04/2020 02:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêu Hoàng lấy chồng

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Thiên tình sử vào 20/05/2009 21:00

 

Quả núi Tiêu San, có nhớ công?
Mà em bán nước để mua chồng!
Ấy ai khôn khéo tài dan díu
Những truyện huê tình biết có không?
Một gốc mận già[1] thôi cũng phải
Hai trăm năm lẻ thế là xong
Hỏi thăm sư cụ chùa Chân Giáo:
Khách cưới nhà ai áo mũ đông?
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918
[1] Chỉ nhà Lý lục mạt vận. Lý là cây mận.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Chiêu Hoàng lấy chồng