31/07/2021 21:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn bồ chao

Tác giả: Võ Quảng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 30/08/2009 02:25

 

Mái nhà tranh quyện khói
Tỉnh giấc lúc bình minh
Mấy chú ngỗng trắng tinh
Oang oang vui câu chuyện
Đàn bồ chao luôn miệng
Hú hí ngoài cây rơm
Chúng nhảy nhót lơn tơn
Rồi tung bay đi tuốt

Chúng bay xa mất hút
Đến đậu ở cây rơm
Lại nhảy nhót lơn tơn
Lại bay xa đi tuốt
Nguồn: Võ Quảng, Quả đỏ, NXB Kim Đồng, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Quảng » Đàn bồ chao