21/10/2021 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huyễn hoặc

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2021 19:00

 

Mấy ngón tay
chẳng con nói chuyện với anh
Bàn phím buồn tênh
Sóng ùa vào mời gọi

Thuật thôi miên
ẩn trong những ngón tay biết nói
Đã một thời
lửa cháy
khuyết đêm

Những vần thơ đầy tự cảm
Chưng cất sóng tình
Biến khuất bóng đêm đồng loã
Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Huyễn hoặc