15/06/2024 07:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự quân chi xuất hĩ
自君之出矣

Tác giả: Nguyễn Húc - 阮頊

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/09/2007 14:49

 

Nguyên tác

自君之出矣,
須折青青柳。
願作落花飛,
隨風入郎手。

Phiên âm

Tự quân chi xuất hỹ,
Tu chiết thanh thanh liễu[1].
Nguyện tác lạc hoa phi,
Tuỳ phong nhập lang thủ.

Dịch nghĩa

Từ lúc chàng ra đi,
Thiếp bẻ cành liễu xanh non.
Nguyện làm cánh hoa rụng bay đi,
Theo gió đậu vào tay chàng.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Từ thuở chàng ra đi,
Liễu xanh bẻ một nhành.
Xin nguyện làm hoa rụng,
Lộng vào tay áo chàng.
[1] Về từ “chiết liễu”, Từ nguyên chép: “Bá Kiều tại Trường An đông, khoa thuỷ tác kiều Hán nhân tống khách chí thử kiều, chiết liễu tặng biệt, cố dụng vi Tống biệt ngữ” (Bá Kiều ở phía đông Trường An, bắc cầu để qua sông. Người Hán thường tiễn khách đến cầu này, bẻ liễu tặng, cho nên dùng từ “chiết liễu” để làm lời tiễn biệt). Từ đó văn chương dùng điển này để nói về tình yêu, tình bạn và sự chia ly của các cặp vợ chồng, khi chia tay người ở lại bẻ một cành liễu tiễn chân người đi. Thậm chí người ta gọi chiếc cầu là “cầu dứt tình”. Đây là một trong những điển tích được sử dụng khá nhiều trong thơ Trung Hoa, từng được các danh hoạ lớn như Tề Bạch Thạch, Từ Bi Hồng đưa vào hội hoạ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Húc » Tự quân chi xuất hĩ