26/09/2022 16:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tề An quận trung ngẫu đề kỳ 2
齊安郡中偶題其二

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 28/05/2021 01:45

 

Nguyên tác

秋聲無不攪離心,
夢澤蒹葭楚雨深。
自滴階前大梧葉,
干君何事動哀吟。

Phiên âm

Thu thanh vô bất giảo ly tâm,
Mộng trạch kiêm gia Sở vũ thâm.
Tự chích giai tiền đại ngô diệp,
Can quân hà sự động ai ngâm.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tiếng thu rối loạn lòng ly biệt
Vân Mộng đầm lau mưa Sở tuôn
Tự nhỏ trước thềm ngô lá lớn
Bạn sao cảm động ngâm thơ buồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Tề An quận trung ngẫu đề kỳ 2