22/07/2024 17:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Dương tửu gia tặng biệt kỳ 1
東陽酒家贈別其一

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/04/2007 18:12

 

Nguyên tác

送君同上酒家樓,
酩酊翻成一笑休。
正是落花饒悵望,
醉鄉前路莫回頭。

Phiên âm

Tống quân đồng thướng tửu gia lâu,
Mính đính phiên thành nhất tiếu hưu.
Chính thị lạc hoa nhiêu trướng vọng,
Tuý hương tiền lộ mạc hồi đầu.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tiễn bạn cùng lên chốn tửu lâu,
Ngả nghiêng một trận nhạo cùng nhau.
Chính khi hoa rụng đầy trong mắt,
Thẳng hướng đường quê chẳng ngoái đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Đông Dương tửu gia tặng biệt kỳ 1