04/12/2021 12:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Năm tháng bạn bè

Tác giả: Ngô Minh - Ngô Minh Khôi

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 04/08/2009 00:01

 

Tặng bạn bè cùng lớp cấp 3 Lệ Thuỷ

Ta có trong năm tháng bạn bè
Trong lối mòn xưa cỏ rêu che
nửa đời chìm nổi về bên bạn
lại vui như chẳng nắng sương gì

Ta có trong năm tháng bạn bè
mạ trong ngọn gió lạnh lùng khuya
cha trong hạt cát đêm sao hiện
và em trong đèo núi cách chia

ta có trong năm tháng bạn bè
niềm thương nổi nhớ với say mê
câu thơ thức đến canh gà muộn
tóc bạc bên đèn đọc nhau nghe

ta như sóng ấy dễ tan đi
bạn là ghềnh đá dấu ta ghi
những gì sâu thẳm ngoài vô tận
đều có cho ta giữa bạn bè

rét quá nên thơ không thể ngủ
đốt lên ngọn lửa ấm lòng nhau
ngoài kia sông nép vào bóng cỏ
đêm lạnh vắt ngang tiếng còi tàu...
Nguồn: Ngô Minh, Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Minh » Năm tháng bạn bè