29/05/2023 18:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình đất Quảng

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 11/04/2021 10:06

 

Giữa hai làn vách đá,
mềm mại em sông Gianh,
Một dải trời Tuyên Hoá,
xanh trong tình Quang Bình
7/1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tình đất Quảng