19/01/2022 01:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng thảo

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 14:24

 

Bất chợt hoa vàng như bướm bay
Nắng trong màu nắng, sáng trong cây
Áo em cũng có lần như thế
Phấp phới hồn tôi mộng tháng ngày
Hoàng thảo là một loài phong lan
Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Hoàng thảo