21/05/2022 07:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhắc nhở
Intés

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 13/12/2020 17:52

 

Nguyên tác

Jó költőktül azt tanultam
S adom intésül neked:
Sose fáradj, sok cifrával
Elborítni éneked!

Szólj erővel, és nevezd meg
Ön nevén a gyermeket;
Szólj gyöngéden, hol az illik, -
S ne keríts nagy feneket.

Olykor egy-két szó is jobban
Helyre üti a szeget,
Mint az olyan, ki beléhord
Földet, poklot és eget,
S ordít, amíg elreked.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Tôi học được từ các nhà thơ tốt
Để cho anh lời nhắc nhở thế này:
Đừng mệt mỏi với hào nhoáng bên ngoài
Làm bài ca anh bị phủ che kín mít
Hãy lên tiếng gọi đúng tên bằng sức lực
Đứa trẻ nào anh thích tự nhiên
Hãy nói lời lịch lãm dịu hiền
Đừng để ý những điều vặt vãnh
Đôi khi một hai từ cũng được
Đóng đinh đúng chỗ tốt mà anh
Giống ai mang bao thứ trong mình
Đất, trời bao la và tối đen địa ngục
Gào thét đến bao giờ khản tiếng thì thôi
1877
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Nhắc nhở