29/11/2022 09:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai làm bát bể cơm rơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 14:09

 

Ai làm bát bể cơm rơi
Đĩa nghiêng cá đổ, rã rời đôi ta
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai làm bát bể cơm rơi