12/08/2022 21:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộng nguyệt thi
弄月詩

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 15:57

 

Nguyên tác

六卒不驚哮虎臥,
清光倒浸水晶宮。
林泉興少無新夢,
萬象乾坤玉鏡中。

Phiên âm

Lục tốt bất kinh hao hổ ngoạ,
Thanh quang đảo tẩm thuỷ tinh cung.
Lâm tuyền hứng thiểu vô tân mộng,
Vạn tượng càn khôn ngọc kính trung.

Dịch nghĩa

Ba quân không làm kinh động con hổ rống đang nằm,
Ánh sáng trong veo soi bóng xuống thuỷ tinh cung.
Lâm tuyền ít cảm hứng, không có giấc mộng mới,
Muôn cảnh vật của đất trời hiện rõ trong gương ngọc.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Cọp gào nằm mặc ba quân trẩy,
Trăng lặn, soi mình đáy thuỷ cung.
Ít hứng, lâm tuyền không mộng mới,
Đất trời gom giữa mảnh gương trong.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Lộng nguyệt thi