16/10/2021 20:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh lâu khúc kỳ 1
青樓曲其一

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2014 09:08

 

Nguyên tác

白馬金鞍從武皇,
旌旗十萬宿長楊。
樓頭少婦鳴箏坐,
遙見飛塵入建章。

Phiên âm

Bạch mã kim yên tòng Vũ hoàng[1],
Tinh kỳ thập vạn túc Trường Dương[2].
Lâu đầu thiếu phụ minh tranh toạ,
Dao kiến phi trần nhập Kiến Chương[3].

Dịch nghĩa

Vua Vũ Đế cưỡi ngựa trắng, yên vàng,
Đoàn tuỳ tùng cờ quạt chục vạn người, nghỉ đêm ở Trường Dương.
Trên lầu có nhạc công trẻ đẹp tấu đàn tranh,
Từ xa nhìn, tưởng như bụi đường bay tới cung Kiến Chương.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua Vũ Đế yên vàng ngựa trắng
Cùng tuỳ tùng đêm đóng Trường Dương
Tấu đàn trẻ đẹp cô nương
Nhìn xa bụi tới Kiến Chương điện vàng
[1] Tức Hán Vũ Đế, vị vua khôi phục lại nhà Hậu Hán. Tác giả dùng vị vua này để ám chỉ vua Đường Huyền Tông.
[2] Tên đất nay là vùng Nghi Xương, thuộc huyện Trường Dương, tỉnh Hồ Bắc.
[3] Hoàng cung của Hán Vũ Đế ở Trường An, cách Trường Dương khoảng 300km.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Thanh lâu khúc kỳ 1