03/04/2023 05:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liên bồng nhân
蓮蓬人

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/09/2008 05:35

 

Nguyên tác

芰裳荇帶處仙鄉,
風定猶聞碧玉香。
鷺影不來秋瑟瑟,
葦花伴宿露瀼瀼。
掃除膩粉呈風骨,
褪卻紅衣學淡粧。
好向濂溪稱凈植,
莫隨殘葉墮寒塘。

Phiên âm

Kỵ thường hạnh đới xứ tiên hương,
Phong định do văn Bích Ngọc hương.
Lộ ảnh bất lai thu sắt sắt,
Vi hoa bạn túc lộ nhương nhương.
Tảo trừ nhị phấn trình phong cốt,
Thốn khước hồng y học đạm trang.
Hảo hướng Liêm Khê xưng tịnh thực,
Mạc tuỳ tàn diệp đoạ hàn đường.

Bản dịch của Phan Văn Các

Xiêm sen dải hạnh giữa nguồn Đào
Gió lặng còn thơm ngát xiết bao
Hiu hắt hơi thu thưa bóng vạc
Đầm đìa sương nặng trĩu hoa lau
Phong tư cao khiết không son phấn
Nền nã thanh tao bạc áo màu
Để được Liêm Khê khen thẳng thắn
Chớ theo lá rụng xuống đầm sâu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Liên bồng nhân