08/07/2020 12:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp giang
浹江

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2016 07:52

 

Nguyên tác

浹江重來路,
斜陽一棹輕。
群鷗入夜黑,
遠岫半空青。
風急驚漁艇,
沙深滯客程。
旅懷無聊處,
盡日海濤聲。

Phiên âm

Giáp giang trùng lai lộ,
Tà dương nhất trao khinh.
Quần âu nhập dạ hắc,
Viễn tụ bán không thanh.
Phong cấp kinh ngư đĩnh,
Sa thâm trệ khách trình.
Lữ hoài vô liêu xứ,
Tận nhật hải đào thanh.

Dịch nghĩa

Đường lại qua sông Ghép lần nữa,
Một mái chèo bơi nhẹ dưới bóng tà dương.
Càng về tối đàn âu trông thành đen,
Những ngọn núi xa xanh ngắt nhô lên lưng trời.
Gió giật, thuyền đánh cá khiếp sợ,
Cát nhiều làm chậm trễ chuyến hành trình của ta.
Điều làm cho khách xa nhà buồn nhất,
Là suốt ngày nghe sóng bể gầm.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Trở lại đường sông Ghép,
Chiều hôm chèo nhẹ thênh.
Đàn âu chìm bóng tối,
Dãy núi lưng trời xanh.
Gió mạnh chài đâm sợ,
Cát nhiều thuyền khó nhanh.
Suốt ngày sóng bể réo,
Cảnh lữ thứ buồn tênh.
Rút từ Hải Vân am thi tập (A.1515).

Giáp giang tục gọi là sông Ghép thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.

Nguồn:
1. Hoàng Tạo, Thơ và đời, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Giáp giang