20/08/2022 11:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Yên Tử ky

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 21/04/2017 17:33

 

Phiên âm

Văn đạo sơ dương hữu Yến sơn
Vị thuỳ phi hướng chỉ giang can
Đài mao nhuận trạch phong nan lạc
Thạch cốt lăng tằng tuyết bất hàn
Cửu túc Kim Lăng mông noãn dực
Khẳng tường sa mạc quý mi nhan
Giang hồ khâm trác phi cừ chí
Bản sĩ hà thanh triển xí đoàn

Dịch nghĩa

Nghe nói vào một buổi sáng sớm có ngọn núi Én
Vì ai đó bay đến và dừng lại trên bờ sông
Cỏ và rêu dày tốt nên gió không hất xuống
Vách đá cao ngất che chắn tuyết không lạnh
Trú đậu lâu ngày ở Kim Lăng nhờ được nuôi dưỡng
Dám bay liệng ở miền sa mạc dù phải thẹn về mắt mỏ của mình
Ăn mổ ở chốn sông hồ không phải là chí lớn
Chờ khi dòng nước trong sẽ vươn cánh bay vút trời cao

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Chuyện rằng một sáng lúc hừng đông
Én đậu biến thành núi cạnh sông
Xanh tốt cỏ rêu bền bão tuyết
Cheo leo vách đá vững bình phong
Kim Lăng trú lại mừng nuôi dưỡng
Sa mạc bay đi thẹn ngó trông
Quanh quẩn sông hồ nào chí lớn
Vút lên nhân lúc nước còn trong
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Đề Yên Tử ky