28/01/2022 00:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tôi đã học ở đâu lòng dịu dàng đến vậy”
“Не знаю, где я нежности училась”

Tác giả: Yuliya Drunina - Юлия Друнина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 15/12/2012 06:42

 

Nguyên tác

Не знаю, где я нежности училась,-
Об этом не расспрашивай меня.
Растут в степи солдатские могилы,
Идет в шинели молодость моя.

В моих глазах - обугленные трубы.
Пожары полыхают на Руси.
И снова
нецелованные губы
Израненный парнишка закусил.

Нет!
Мы с тобой узнали не по сводкам
Большого отступления страду.
Опять в огонь рванулись самоходки,
Я на броню вскочила на ходу.

А вечером
над братскою могилой
С опущенной стояла головой...
Не знаю, где я нежности училась, -
Быть может, на дороге фронтовой...

Bản dịch của Bằng Việt

Tôi đã học ở đâu lòng dịu dàng đến vậy
Hỏi làm chi... Những năm tháng chất chồng
Những ngôi mộ bạn bè ở ven đường ra trận
Và tuổi trẻ qua đi trong áo lính, nhà hầm

Những đám lửa khắp nước Nga phần phật
Tiếng kèn sôi lên, ngụp lặn giữa tàn than
Những chàng thanh niên cắn môi ngã xuống
Chưa hôn ai, chưa yêu trọn một lần

Và chiều xuống, nghiến chặt răng, từ biệt
Cúi mình ben ngôi mộ mới anh em...
- Tôi đã học ở đâu lòng dịu dàng đến vậy
Suốt dọc đường chiến trận chẳng hề yên
1946
Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yuliya Drunina » “Tôi đã học ở đâu lòng dịu dàng đến vậy”