06/10/2022 14:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vân Nam tự lạc thành
雲南寺落成

Tác giả: Trần Hữu Phùng

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2019 10:51

 

Nguyên tác

雲南山寺景天成,
隱隱龜形地上生。
梵宇幾經風動蕩,
蓮臺高掛月圓明。
素娥厚意碑留績,
明遠前功石勒名。
佛境喜今重起色,
千秋長響法鐘聲。

Phiên âm

Vân Nam sơn tự cảnh thiên thành,
Ẩn ẩn qui hình địa thượng sanh.
Phạm vũ kỷ kinh phong động đãng,
Liên đài cao quải nguyệt viên minh.
Tố Nga[1] hậu ý bi lưu tích,
Minh Viễn[2] tiền công thạch lặc danh.
Phật cảnh hỷ kim trùng khởi sắc,
Thiên thu trường hưởng pháp chung thanh.

Dịch nghĩa

Cảnh chùa Vân Nam ở trong núi là cảnh do trời sanh
Mặt đất nổi hình con rùa chỗ ẩn chỗ hiện
Chùa từng trải qua bao phen gió giật
Còn đài sen cao vút treo vầng trăng tròn đầy sáng láng
Bà Tố Nga có lòng đôn hậu còn để dấu trên bia
Sư Minh Viễn trước kia có công nên tên được ghi trên đá
Nay mừng cảnh Phật khởi sắc như thuở xưa
Từng tiếng chuông huyền diệu vang vọng đến ngàn thu

Bản dịch của Trần Hữu Phùng

Thợ trời khéo đúc cảnh chùa non
Đặt để hình qui dấu hãy còn
Cửa Phạm xưa lồng cơn gió kép
Đài sen nay giọi bóng trăng tròn
Tố Nga lòng thiện bia nên tạc
Minh Viễn công cao đá chẳng mòn
Cõi Phật rày mừng hương khói đượm
Tiếng chuông ngàn thuở gióng bon bon
Bài thơ này được Hà Trì Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979), em trai của tác giả, hoạ lại.

Tác giả tự dịch Nôm.
[1] Tố Nga là tên pháp của bà ngoại ở thôn Ngọc Thạnh, tên Trần Thị Hạnh, tục gọi bà Bá Liên, hỉ cúng tài vật lập nên Vân Nam tự.
[2] Minh Viễn là tên pháp ông thầy Bảy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Phùng » Vân Nam tự lạc thành